Правила за работа на галерия "Лаванда Арт" ООД

Настоящите правила целят единствено да гарантират правата на нашите клиенти, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

По смисъла нанастоящите Правила изброените понятия са използвани със следното значение:


"Лаванда Арт" ООД (наричанo по-долу "Галерията") е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 203791714, със седалище: град Варна, улица "Капитан Райчо Николов" №25, предоставящо произведения на изкуството посредством своя сайт.

Под „Произведение” се разбира произведение на изкуството, предложено за продажба чрез снимка/клип и описание на сайта на Галерията.

Под "Клиент" се разбира физическо лице, което използва сайта на Галерията.

Под "Продажна цена" се разбира крайна продажна цена без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

II. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ САЙТА НА "Лаванда Арт" ООД

Публикуването на основните характеристики на произведението на изкуството и на продажната му цена в сайта по същество представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Галерията не гарантира наличността на поръчаните произведения на изкуството. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, Галерията, в рамките на 2 работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента посредством обаждане по телефон на посочения в онлайн формуляра телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес, че произведението вече не е налично и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума ще му бъде възстановена в рамките на 3 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени в сайта са в български лева без включени разходи за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) с наложен платеж при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента (практикува се основно при продажба на артикули в границите на страната);
б) по банков път по банковата сметка на "Лаванда Арт" ООД (практикува се основно при продажби извън България);

Банкова сметка:
Allianz Bank Bulgaria
IBAN: BG09BUIN95611000530515
BIC: BUINBGSF
Лаванда Арт ООД

С избора на начин на плащане, предвиден в буква б) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на произведението по смисъла на чл. 53, ал. 1 от закона.

Доставка

Обикновено поръчките се доставят в рамките на 4-5 работни дни, но в редки случаи е възможно закъснение, което ще бъде уточнено по телефона или по предоставен от клиента e-mail. Доставката за България, за други страни в ЕС или другаде по света, е за сметка на клиента. Всички произведения се застраховат, като това гарантира целостта им при транспорт. Срокът за доставка зависи от избрания от вас начин за доставка. (При покупки на стойност над 100 лв. доставката за България е безплатна).

Предаване на пратката

Скулптурата или картината се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите пратката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на пратката в този срок, Галерията се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато доставеното произведение явно не съответства на поръчаното. В случай на повреда при транспорт, Клиентът е длъжен да запази цялата опаковка, като за рекламация се обърне към логистичната фирма. Всички произведения на изкуството са застраховани с тази цел за удобство на Клиента.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през сайта на Галерията, като върне произведението в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването му. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ и да върне произведението с ненарушена цялост, без каквито и да било външни дефекти, опаковано в защитни картони, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. Клиентът е длъжен да съхранява полученото от него произведение на изкуството, да осигури запазването на неговата цялост и безопасността му. Галерията е длъжна да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Други

Рамките на картините не са предмет на този договор и не представляват част от закупената картина, а са допълнение, освен когато е изрично упоменато. В този смисъл Галерията не носи отговорност за транспортни или други дефекти на рамката.

Галерия "Лаванда Арт"™ полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги вярна и актуална.

За неуредените от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.